Ochrana osobných údajov -GDPR

Informácie o spracovávaní osobných údajov

Meno správcu údajov, kontakt

Názov správcu údajov: Mgr. Lucia Gvuščová LUCREACIA (v nasledovných správca údajov)

Poštová adresa správcu údajov: Letná 29/10, 076 05 Cejkov

E-mailová adresa správcu údajov: obchod@lucreacia.sk

Telefónne číslo správcu údajov: +421 902 247 800

Webová stránka: www.lucreacia.sk

 

Spracovávanie údajov pri registrácii

Právnym podkladom na spracovávanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov.

Cieľom spracovávania údajov je identifikácia zákazníka v zrealizovanie objednávacieho procesu.

Spracovavané sú tieto údaje: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh zakúpeného tovaru a množstvo, dátum objednávky.

Spracovanie údajov trvá do odvolania súhlasu so spracovaním.

Spracovávanie údajov bez registrácie

Cieľom spracovávania údajov je zodpovedanie zákazníckych otázok, riešenie objednávacieho procesu a dodania tovaru.

Rozsah spracovaných údajov: Meno, adresa, email, telefón

Začiatok spracovávania údajov je v momente, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov, spracúvanie údajov trvá do ukončenia potrebnej komunikácie.

Spracovávanie údajov v procese fakturácie a doručenia tovaru

Cieľom spracovávania údajov je vystavenie faktúry v zmysle platných právnych predpisov o účtovníctve.

Spracovávané sú tieto údaje: meno, adresa, telefón v prípade vystavenia elektronickej faktúry e-mailová adresa.

Údaje sú spracovávané na dobu podľa zákona o účtovníctve.

Spracovanie údajov na účely posielania informačných letákov - "newsletteru"

Právnym podkladom na spracovanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracovaním svojich údajov. Cieľom spracovania údajov je, aby sa dotknutá osoba dozvedela o najnovších a najlepších ponukách a akciách. V newsletteri môžu byť umiestnené aj reklamy iných spoločností, nielen spoločnosti spravujúcej údaje, no iným spoločnostiam osobné údaje nebudú sprístupnené. Spracované údaje: meno, e-mailová adresa. Spracovanie údajov trvá, kým dotknutá osoba neukončí odber newsletteru.

Poskytovanie spracovaných údajov tretím stranám:

Spracované údaje v procese objednávacieho procesu sú poskytované v nevyhnutnej miere pre úspešné dokončenie objednania a doručenia tovaru týmto spoločnostiam:

  1. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

  2. prevádzkovatelia webhostingových služieb,

  3. servisní partneri,

  4. prevádzkovatelia poskytujúci služby účtovníctva a daňovej agendy.

Používanie " cookies"

Elektronický systém spoločnosti správcu údajov počas návštevy stránky používa takzvané cookies.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní e užívateľský komfort podstatne vyšší.

Právne pozadie a podklady pre cookies: bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov.

Druhy cookies používaných na našich stránkach:

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach www.lucreacia.sk používame tieto cookies:

Technické cookies:

Vďaka týmto cookies náš e-shop funguje technický správne a je možné celý proces objednávania úspešne dokončiť.

Funkčné cookies:

Umožňujú zjednodušenie vašich aktivít pri opakovanej návšteve našej webovej stránky. Vďaka nim nie je potrebné opakovane zadávať niektoré údaje z vašej strany .

Štatistické cookies

Tieto cookies v našom e-shope - slúžia na zhromažďovanie údajov pre spoločnosťou Google Inc., .

Google tieto údaje anonymizuje, čiže sú nepriraditeľné ku konkrétnym osobám.

Práva osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané:


a) právo požadovať od správcu údajov prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

Registrovaní zákazníci majú kedykoľvek prístup k svojím osobným údajom cez odkaz VÁŠ ÚČET/OSOBNÉ ÚDAJE/

Po prihlásení sa do svojho účtu má zákazník prístup ku všetkým uloženým osobným údajom.

Registrovaný zákazník si môže svoje osobné údaje stiahnuť vo formáte CSV, alebo PDF

Zákazníci neregistrovaní majú právo na prístup k osobným údajom na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.


b) právo na opravu osobných údajov,

 

Registrovaní zákazníci majú kedykoľvek možnosť opravy osobných údajov cez odkaz VÁŠ ÚČET/OSOBNÉ ÚDAJE/

Po prihlásení sa do svojho účtu má zákazník prístup ku všetkým uloženým osobným údajom.

Zákazníci neregistrovaní majú právo na opravu osobných údajov na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.


c) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),

 

Registrovaní zákazníci majú právo na vymazania osobných údajov na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.

 

Zákazníci neregistrovaní majú právo na vymazanie osobných údajov na základe žiadosti zaslanej na prevádzkovateľa web stránky.

d) právo na obmedzenie spracovania,

e) právo namietať proti spracovaniu,

f) právo na prenosnosť údajov

 

V prípade, že sa zákazník domnieva, že osobné údaje uložené na našom serveri sú chybné, môže postupovať nasledovne:

- kontaktovať správcu osobných údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára...

- upraviť svoje údaje vo svojom osobnom účte -